«سینما تکیه »و  چشم انداز ارتقای فیلم  عاشورایی

 نگاهی به کارنامه سینما و تلویزیون ایران در عرصه تولید آثاری با مضمون عاشورا و قیام…

نگاهی به برگزاری سی و هشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر/نمره قبولی در وضع موجود

/سید محمد سلیمانی/ برپایی جشنواره ای در اندازه های جشنواره جهانی فیلم فجر در شرایط کرونایی…

آیینی که جایگزین ندارد

 گاهی اوقات ایجاد تحول در ساختارهای قدیمی ، پذیرفته شده و به ظاهر انعطاف ناپذیر، نیازمند…