بدرقه شهرام عبدلی به قطعه هنرمندان

پیکر شهرام عبدلی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون از مقابل خانه هنرمندان ایران به قطعه هنرمندان…