«گفت و گو با مارتین اسکورسیزی » منتشر شد

زمانی که متن معرفی کتاب «سینمای مارتین اسکورسیزی» به کوشش سعید رحیمی همکار جوان و پر…

«سینمای مارتین اسکورسیزی» منتشر شد

کتاب « سینمای مارتین اسکورسیزی » مجموعه مقالات به کوشش همکارمان سعید رحیمی  و ترجمه س.…